Terhitec Oy Brandt Ab

TerhiDela

Terhi-båtarna tillverkas i Rimito, en liten sydvästlig finsk fiskebygd, som har månghundraåriga traditioner av sjöfarts- och båtbyggeri. Med modern teknik och respekt för gamla traditioner har vi under 33 år redan byggt 175.000 Terhi-båtar. Från första början har målsättningen varit densamma: Att utveckla och tillverka hållbara, säkra båtar för krävande förhållanden. Terhi-båtarnas säkerhet och höga kvalitet har vunnit stort anseende bland båtägare överallt i världen. Vårt stora sortiment, som för tillfället består av elva båtmodeller, erbjuder ett lämpligt alternativ för många olika ändamål både till havs och på insjöar. 
Terhi Oy:s omsättning är 6,2 mEur. Med tillverkning och marknadsföring av de 5000 båtar som årligen tillverkas, sysselsätts 29 personer. Marknadsandelen av den inhemska marknaden är 30%. Fyra av tio båtar som exporteras från Finland är tillverkade i Rimito. Terhi är internationellt ett känt märke och är representerat i 16 olika länder.

Bekanta dig med Terhi-båtmodellarna på webbadressen  www.terhi.fi

Bildgalleri

Stäng
Stäng