Terhitec Oy Brandt Ab

ProdukterDela

Terhi

Terhi-båtarna tillverkas i Rimito, en liten sydvästlig finsk fiskebygd, som har månghundraåriga traditioner av sjöfarts- och båtbyggeri. Med modern teknik och respekt för gamla traditioner har vi under 33 år redan byggt 175.000 Terhi-båtar. Från första början har målsättningen varit densamma: Att utveckla och tillverka hållbara, säkra båtar för krävande förhållanden.
Läs mer.  

Bekanta dig med Terhi-båtmodellarna på webbadressen  www.terhi.fi

Silver

I början av 90-talet beslöt sig fem män för att förverkliga sin dröm om att bygga de bästa aluminiumbåtarna för Nordeuropas krävande förhållanden. För att göra detta möjligt lämnade de sina arbeten inom samma bransch och grundade företaget Silver. Den första Silver-båten vann ett stort trollingbåtstest och sedan dess har modellprogrammet vuxit till en liten flotta av båtar.
Läs mer.

Bekanta dig med Silver-båtmodellarna på webbadressen  www.silverboats.fi

Sea Star

Sea Star har utvecklats med hjälp av lång yrkeserfarenhet och genom att lyssna på kunderna. I våra båtar har vi beaktat de viktigaste egenskaperna, såsom körbarhet, enkel och säker passage genom båten, tillräcklig transportkapacitet och tyst gång, samt skalat bort allt onödigt.
Läs mer.  

Bekanta dig med Sea Star-båtmodellarna på webbadressen  www.seastar.fi

Stäng
Stäng